המכללה הפיננסית
מאמרים ופוסטים נוספים:

לא האדם שמעביר ביקורת חשוב.

​"לא האדם שמעביר ביקורת חשוב, ולא מי שמצביע על נפילת האיש החזק ומסביר כיצד ניתן היה לעשות זאת טוב יותר.

התהילה שייכת לאיש שמצוי בזירה, אשר פניו נשחרו מאבק זיעה ודם. לאיש אשר חותר בתעוזה, ששוגה שוב ושוב , מכיוון שאין מאמץ ללא טעות;

לאיש שיודע התלהבות ומסירות גדולה, לאיש אשר מכלה עצמו למען מטרה ראויה;

אשר במקרה הטוב רואה לבסוף ניצחון והצלחה גדולה, ובמקרה הרע אם נכשל, לפחות נכשל בעת שהעז;

ומקומו לא יהא עם אותן נשמות קרות והססניות, שזכו לטעום לא ניצחון ולא הפסד".

הנשיא תיאודור רוזוולט

#אביבאוחנה #איךעושיםכסף #הגשמה #הגשמהעצמית #הכנסהנוספת #הצלחה #הצלחהבחיים #הצלחהעסקית #הצלחח #השקעה #השקעהבעסק #השקעות #השקעותבנדלן #השקעותועצמאותפיננסית #התנהלותפיננסית #התפתחותאישית #חייםטובים #יזמותבעסקים #יזמותעסקית #להיותעצמאי #לימודהשקעות #לימודיהשקעות #לימודיהשקעותבנדלן #לימודינדלן #לימודיעסקים #לעשותכסף #נדלן #נסיקהעסקית #סיפוקבחיים #עסק #עסקמצליח #עסקעצמאי #עסקים #עצמאותכלכלית #עצמאותפיננסית #עצמאי #פנסיה #פרקטיקה #קורסהשקעותבנדלן #קורסיזמותעסקית #קורסנדלן #קורסעסקים #שגשוג