המכללה הפיננסית
מאמרים ופוסטים נוספים:

הכשלו מוקדם, הצליחו מהר!

״הכשלו מהר יותר, הצליחו מוקדם יותר״, דיוויד קלי

הכישלון הינו מרכיב חיוני להשגת חיים מעולים.

יותר מדי אנשים חיים בתוך מה שאני קורא לו ״הנמל הבטוח של הידוע״ אותה ארוחה במשך 20 שנה, אותה נסיעה לעבודה במשך 20 שנה, אותן שיחות במשך 20 שנה, אותה חשיבה במשך 20 שנה. אינני בא לשפוט סוג כזה של חיים. אם זה גורם לכם לאושר הכל בסדר. אבל אינני מכיר מישהו המאושר מהחיים האלה.

מתוך הספר ״חוכמת המצוינות״

#אביבאוחנה #איךעושיםכסף #הגשמה #הגשמהעצמית #הכנסהנוספת #הצלחה #הצלחהבחיים #הצלחהעסקית #הצלחח #השקעה #השקעהבעסק #השקעות #השקעותבנדלן #השקעותועצמאותפיננסית #התנהלותפיננסית #התפתחותאישית #חייםטובים #יזמותבעסקים #יזמותעסקית #להיותעצמאי #לימודהשקעות #לימודיהשקעות #לימודיהשקעותבנדלן #לימודינדלן #לימודיעסקים #לעשותכסף #נדלן #נסיקהעסקית #סיפוקבחיים #עסק #עסקמצליח #עסקעצמאי #עסקים #עצמאותכלכלית #עצמאותפיננסית #עצמאי #פנסיה #פרקטיקה #קורסהשקעותבנדלן #קורסיזמותעסקית #קורסנדלן #קורסעסקים #שגשוג