המכללה הפיננסית
מאמרים ופוסטים נוספים:

התפילה שלך להצלחה

מאמר זה יעסוק בחשיבות התפילה והחשיבות שלה להצלחה שלך!

כשאנו מתפללים אנו מבקשים ומתכווננים ובכך אנו נכנסים לסטייט אוף מיינד הנכון

לתדר הנכון, להרגשה הנכונה שמושכת עבורנו את הדבר בו אנו חפצים.

כדי שתפילתנו תתגשם עלינו לדעת להתפלל בצורה נכונה.

הדבר הכי חשוב הוא שנאמין שמגיע לנו ושאנו מסוגלים לקבל את הדבר לו אנו מתפללים.

המתפלל חייב להאמין שהדבר אותו הוא מבקש אפשרי עבורו, אחרת אין בתפילה כל טעם. בכלל, אם אין אנו מאמינים שביכולתנו להשיג את אשר אנו מבקשים, אין כל טעם בתפילה וגם אין כל טעם בלהתחיל כל עשיה. בעצם מחשבתנו, עוד לפני שהתחלנו, כבר הרסנו לעצמנו במו ידינו כל סיכוי אפשרי להשיג הצלחה. האמינו בעצמכם והאמינו בהתכנות - אחרת, אל תעשו דבר.

משל ידוע מספר על איש צדיק ושומר מצוות שעזר בעת צרה לנביא שפגש.

לאחר שהציל את הנביא, ביקש ממנו הנביא לבקש משאלה שאותה הוא יעביר

בשמו לה'. משאלתו של האיש הצדיק הייתה לזכות בלוטו.

הצדיק סיפר לנביא שמזה שנים הוא מתפלל כל יום לה' ומבקש ממנו לזכות בלוטו וכי

איש שומר מצוות הוא לכן איננו מבין מדוע ה' לא מממש את משאלתו.

פנה הנביא לה', שאלו הוא מדוע איננו נענה לתפילותיו של האיש הצדיק ושומר המצוות

שמפלל מזה שנים לזכייה בלוטו, ענה לו ה' שאותו איש צדיק מעולם לא מילא טופס.

ציטוט ידוע של וולט דיסני אומר ש"אם אתה מסוגל לחלום את זה, אתם מסוגל לעשות את זה" (לצייר במקור)

כל דבר שאותו אדם חולם הוא מסוגל להגשים. נקודה.

רק צריך לדעת איך, ואיתנו, את\ה עומד\ת לגלות!

#אביבאוחנה #איךעושיםכסף #הגשמה #הגשמהעצמית #הכנסהנוספת #הצלחה #הצלחהבחיים #הצלחהעסקית #הצלחח #השקעה #השקעהבעסק #השקעות #השקעותבנדלן #השקעותועצמאותפיננסית #התנהלותפיננסית #התפתחותאישית #חייםטובים #יזמותבעסקים #יזמותעסקית #להיותעצמאי #לימודהשקעות #לימודיהשקעות #לימודיהשקעותבנדלן #לימודינדלן #לימודיעסקים #לעשותכסף #נדלן #נסיקהעסקית #סיפוקבחיים #עסק #עסקמצליח #עסקעצמאי #עסקים #עצמאותכלכלית #עצמאותפיננסית #עצמאי #פנסיה #פרקטיקה #קורסהשקעותבנדלן #קורסיזמותעסקית #קורסנדלן #קורסעסקים #שגשוג